CSR Společenská odpovědnost firem Není to jen naše logo, které je zelené CSR Společenská odpovědnost firem Není to jen naše logo, které je zelené

Naše ekologické závazky

Není to jen logo, které je zelené. Ve společnosti GA jsme se zavázali k výrobě šetrné k zemi a minimálnímu dopadu na životní prostředí. Proto jsme si stanovili těchto 10 ekologických závazků.

Budoucí generace 1. BUDOUCÍ GENERACE GA se bude snažit uspokojit potřeby současnosti minimalizací našeho dopadu na naše životní prostředí, aby nedošlo k ohrožení schopností budoucích generací.
Ne znečišťovat 2. NEZNEČIŠŤOVAT Budeme minimalizovat a budeme se snažit eliminovat únik jakékoli znečišťující látky, která by mohla poškodit naši půdu, vodu, ovzduší nebo zdraví našich sousedů. Udržitelné využívání zdrojů 3. UDRŽITELNÉ VYUŽITÍ ZDROJŮ Budeme udržitelným způsobem využívat všechny obnovitelné přírodní zdroje, kterými jsou voda padající na náš web, organický odpad produkovaný v rámci našich procesů na místě, půda našich farem a přírodní suroviny, které používáme ve svých produktech.

Prostřednictvím efektivního využívání a pečlivého plánování zachováme a omezíme neobnovitelné přírodní zdroje. GA bude i nadále zachovávat a zlepšovat svou místní ekologii. Budeme chránit naše přírodní stanoviště a zachovat biodiverzitu našich zemí.
Likvidace odpadu 4. LIKVIDACE ODPADU Budeme minimalizovat vytváření odpadu a kdekoli to bude možné, budeme omezovat, znovu používat, recyklovat a využívat všechny možné materiály a budeme se snažit zabránit tomu, aby se skládky skládaly. Efektivní využívání energie 5. EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Při přechodu na energetickou budoucnost bez uhlíku vynaložíme veškeré úsilí a investujeme na využívání ekologicky bezpečných a udržitelných zdrojů energie.

Omezíme, obnovíme a znovu použijeme veškerou dostupnou energii, abychom maximalizovali energetickou účinnost a úsporu energie v našich provozech.
Zdraví našich kolegů 6. ZDRAVÍ NAŠICH SPOLEČENSTVÍ A NAŠICH SPOLEČENSTVÍ Budeme minimalizovat rizika pro zdraví a bezpečnost životního prostředí pro všechny naše kolegy a místní komunity, ve kterých působíme, abychom minimalizovali jakékoli rušení způsobené hlukem, zápachem, prachem nebo světlem. Bezpečnost našich produktů 7. BEZPEČNOST NAŠICH VÝROBKŮ Zajistíme, aby všechny produkty, které prodáváme, byly bezpečné pro majitele a jejich domácí mazlíčky, kteří konzumují naše jídlo. Výkon a audit 8. VÝKON A AUDIT Budeme provádět a zveřejňovat každoroční sebehodnocení našeho pokroku při plnění těchto závazků tím, že budeme podávat zprávy o našich environmentálních vlastnostech, pokud jde o spotřebu energie, využití vody a odpadu a zajišťovat dodržování plánovacích povolení a environmentálních povolení, kterými se řídí naše pracoviště. Komunikace 9. KOMUNIKACE Všichni v GA budou spolupracovat napříč všemi odděleními as našimi partnerskými značkami, aby krok za krokem zajistili splnění našich závazků. Stanovíme cíle, na kterých můžeme společně pracovat. Budeme informovat naše partnerské značky a naše kolegy o našem pokroku a o tom, jak můžeme pokračovat v práci na udržitelné budoucnosti. Dokonalost 10. DOKONALOST Dokonalost není možná, ale definovatelný pokrok ano. Společně GA a její partnerské značky mohou něco změnit a mohou se snažit zajistit udržitelnou budoucnost pro mnoho dalších generací.

Vítěz ceny BIBA Green Business Award 2019

BIBAS jsou „Be Inspired Business Awards Lancashire“. Jedná se o největší a nejdéle trvající program udělování podnikatelských cen v Lancashire.

S velkým potěšením vám oznamuji, že GA Pet Food Partners vyhráli ceny BIBAS 2019 za Zelený podnik roku. Důvodem bylo důležité čištění odpadních vod, snižování zápachu, recyklace, energetická účinnost a ekologická práce, k nimž tým a všichni kolegové z GA přispívají k minimálnímu dopadu na naše životní prostředí. Toho bylo dosaženo tím, že naši kolegové vložili odpad do správných nádob na provoz čistíren odpadních vod, stejně jako závazky GA ohledně budoucí recyklace vody, výroby energie, nulového odpadu na skládky do roku 2025 a nulových emisí uhlíku do roku 2050.

David Colgan

Manažer pro životní prostředí a energii

Vysazeno 18,000 XNUMX stromů a keřů

Jen v letech 18,000 až 2016 jsme na našem webu vysadili 2020 XNUMX stromů a keřů. Vylepšili jsme také břehové oblasti obklopující lokalitu a vytvořili jsme mokřadní oblasti, abychom zvýšili biodiverzitu, ekologii a divokou zvěř. Kromě toho jsme implementovali řadu boxů s netopýry a ptáky.

Recyklujeme a znovu používáme veškerou naši vodu na místě prostřednictvím našich dvou čistíren odpadních vod.

Náš závod na recyklaci na místě pečlivě pracuje na oddělení lepenky, plastů, kovů, papíru a všech ostatních recyklovatelných materiálů. Dnes je 98% veškerého odpadu vytvářeného na místě recyklováno. Zítra míříme na 100%.

Investovali jsme 9 milionů £ do našeho nejmodernějšího systému snižování zápachu, což vedlo k výraznému snížení všech pachů. Toho je dosaženo našimi pěti velkými biologickými postelemi, které čistí vzduch, než se uvolní zpět do atmosféry.

Komunitní angažovanost

Bylo navázáno partnerství mezi GA a Bretherton Endowed C of E Primary School s cílem investovat do místní komunity a zajistit návštěvy vzdělávacích míst, přičemž žáci nedávno navštěvují místo v „Den designu krmiva pro zvířata“. GA věnovala žákům 100 pytlů krmiva pro zvířata na návrh obalů a štítků. Proběhly také environmentální návštěvy stránek, během nichž se žáci naučili, jak GA funguje udržitelným způsobem, aby měl co nejnižší dopad na životní prostředí. Úzká spolupráce se základní školou Bretherton Endowed C of E a dalšími školami v místní oblasti byla pro GA skvělou příležitostí k propojení s místní komunitou.

Amy Mee, HR manažerka, se setkala se žáky základních škol na základní škole Bretherton C, kde uspořádala pro žáky workshop a soutěž o vlastní tašku krmiva pro domácí mazlíčky, a poté je vzala na prohlídku našich výrobních zařízení na farmě Plocks Farm .

Amy Mee, HR manažerka, se setkala se žáky základních škol na základní škole Bretherton C, kde uspořádala pro žáky workshop a soutěž o vlastní tašku krmiva pro domácí mazlíčky, a poté je vzala na prohlídku našich výrobních zařízení na farmě Plocks Farm .

Stejně jako naše místní komunita jsme hrdí na to, že můžeme sponzorovat místní a národní charitativní organizace, jako je Cancer Research UK, Macmillan Cancer Support a Derian House Children's Hospice.