Výhody a nevýhody umělé inteligence v maloobchodě s domácími mazlíčky - GA Pet Food Partners

Výhody a nevýhody umělé inteligence v maloobchodě se zvířaty

Možná jste již slyšeli v médiích často používaná písmena „AI“ nebo „AI Technology“. Od otevření telefonu pomocí Face ID až po interakci s chatboty při řešení problému, používání technologie AI roste. Ale je to jen módní slovo? Nebo to bude něco, co navždy změní aspekty života? Tento Článek Centra znalostí se ponoří do toho, co je umělá inteligence, jak se bude umělá inteligence vyvíjet a jaké jsou výhody a nevýhody umělé inteligence v maloobchodě se zvířaty.

Definováno AI

Za prvé, co je AI? AI je zkratka pro umělou inteligenci. Podle Oxfordský slovníkAI je definována jako teorie a vývoj počítačových systémů schopných provádět úkoly obvykle vyžadující lidskou inteligenci, jako je vizuální vnímání, rozpoznávání řeči, rozhodování a překlady mezi jazyky. I když umělá inteligence existuje již nějakou dobu, nedávný pokrok v technologii a datech znamenal, že technici umělé inteligence mohou vytvářet systémy schopné dokončit složité úkoly.

Umělá inteligence se bude časem vyvíjet, a to nejen pro lidi na osobní úrovni, ale také pro podniky. Společnosti používají AI častěji, než si uvědomujete. Od marketingu po zákaznický servis a design produktů, možnosti jsou nekonečné. Jak ale mohou prodejci domácích mazlíčků využít umělou inteligenci? A jaké jsou výhody a nevýhody AI v maloobchodě s domácími mazlíčky?

Jak lze AI využít v Pet Retail?

Tradičně známe prodejce domácích mazlíčků, kteří nabízejí jedinečný zážitek z nakupování, mají znalosti o svých produktech, chápou potřeby domácích mazlíčků a mnoho dalšího. Mnoho maloobchodníků s domácími mazlíčky se může ptát, zda jim umělá inteligence může pomoci s vylepšením jejich nabídky pro jejich zákazníky. Tato část článku se zabývá tím, jak může umělá inteligence prospět prodejcům domácích mazlíčků.

Zvýšená účinnost

Značnou výhodou umělé inteligence je zefektivnění úkolů a přidaná hodnota. Umělá inteligence je poháněna zpracovanými informacemi a daty, aby nalezla nejrychlejší způsob dokončení úloh. Nejen, že to pomůže zvýšit rychlost podnikání, ale také to minimalizuje jakékoli lidské chyby, které se mohou objevit. Dave Walker, digitální marketér, říká: „AI není jen přesnost dat, ale jak rychle je dokážete přimět k rozhodování“. Jako prodejce domácích mazlíčků je příkladem toho, jak může AI zvýšit vaši efektivitu, správa zásob. Umělá inteligence dokáže předvídat budoucí poptávku na základě historických údajů o prodeji a trendů, aby předpověděla, jaké produkty ve svém obchodě potřebujete a kdy. To vám umožní udržovat optimální zásoby a zajistit, že vám nedojdou klíčové řady nebo nebudete mít příliš mnoho zásob špatných prodejců.

Zvýšená efektivita – AI v maloobchodě

Dlouhodobá úspora nákladů

Zpočátku může být implementace některých technologií AI nákladná. Postupem času však může vzniknout mnoho úsporných výhod. Jak bylo uvedeno výše, pokud máte efektivnější podnikání, můžete nakonec efektivněji uspokojit potřeby svých zákazníků. Pro mnoho obchodů s domácími zvířaty je klíčem k úspěchu plánování rozpočtu a rozumné utrácení. Často, aby pomohli při propagaci své nabídky obchodů, najímají maloobchodníci s domácími mazlíčky profesionální fotografy, grafické designéry a animátory. To může přijít draho a někdy to nemusí mít požadovaný účinek, který byl původně stanoven. S umělou inteligencí je nyní možné vytvářet obrázky a podklady podle vašich požadavků. Umělá inteligence pak na základě vašich klíčových slov vytvoří vhodné fotografie, které pomohou vašemu propagačnímu materiálu, a to jak fyzicky, tak online. Výhra pro obchodníky se zvířaty, kteří chtějí ušetřit peníze.

Tvorba obsahu

Někdy může být těžké přijít s nápady na obsah. Zde může umělá inteligence zasáhnout a poskytnout inspiraci, kterou potřebujete, ať už pro články na blogu, příspěvky na sociálních sítích, bulletiny nebo jakýkoli jiný obsah, který vytváříte.

Kamenné obchody s domácími mazlíčky mají často online přítomnost na webových stránkách nebo kanálech sociálních médií, které pomáhají zvýšit prodej v obchodě. Fantastický způsob, jak předvést své odborné znalosti jako zverimexu, je mít na svém webu online blog. Použití nástroje AI chatbot může pomoci probrat seznam témat; vše, co musíte udělat, je poskytnout mu kontext a může vám pomoci poskytnout nápady.

Mezitím, pokud jde o příspěvky na sociálních sítích, mohou nástroje AI během několika sekund vymýšlet nápady na příspěvky, návrhy hashtagů a popisky obrázků. Kromě toho může také analyzovat stávající obsah a použít jej k psaní poutavých příspěvků na sociálních sítích.

Při poskytování inspirace vám může také vytvořit obsah blogu ve stylu, který požadujete/určíte. Další výhodou používání nástroje AI k psaní veškerého obsahu blogu je množství času, které ušetří. Za prvé, nemusíte psát obsah; AI to zvládne za méně než třicet sekund. Za druhé, množství času na výzkum předmětu se výrazně zkrátí. Je důležité si uvědomit, že jakmile AI vytvoří obsah, mělo by se to zkontrolovat, aby se zajistilo, že tón hlasu je správný.

Identifikace trendů na trhu

Všechny podniky budou generovat data bez ohledu na velikost. Velké korporace si najímají datové analytiky, aby jim poskytli cenné poznatky a identifikovali oblasti zlepšení. S rostoucí přítomností AI však vidíme, že větší podniky používají AI, aby jim pomohla.

Pro mnoho obchodů se zvířaty není najímání datových analytiků možné kvůli značným nákladům, které s tím přicházejí. V současné době mnoho majitelů obchodů se zvířaty pozná trendy na trhu čtením oborových časopisů. S rostoucí přítomností umělé inteligence to mohou prodejci domácích zvířat využít k analýze svých vlastních dat a pomoci s prognózami a předpovědi.

Jaká jsou rizika AI v maloobchodě se zvířaty?

Jak jste se dočetli, umělá inteligence má v maloobchodě se zvířaty mnoho výhod. Při hledání využití technologie však existují také rizika. Tato část se zaměří na výzvy AI v maloobchodě se zvířaty.

Nedostatek autenticity a emocí

Nedostatek autenticity – AI v maloobchodě

Pokud jde o efektivitu, AI je fantastický nástroj, který může pomoci jakémukoli podnikání. Postrádá však autenticitu a emoce, pokud jde o produkci obsahu. AI zakládá svá rozhodnutí na tom, co se stalo v minulosti, a nemůže vytvářet nové nápady. Při rozhodování jako člověk budeme zohledňovat emoce. Naopak AI to udělat nemůže a rozhoduje pouze na základě parametrů, které byly poskytnuty. Pokud jde o prodejce domácích mazlíčků, rozhodující je autenticita a emoce. Interakce s komunitou je velkou součástí toho, co dělá zverimexu úspěšným, as tím přichází pocit. Majitelé obchodů se zvířaty mají často velkou vášeň pro to, co dělají, a snaží se vyhovět potřebám každého zákazníka, který do obchodu vstoupí.

Ztráta identity značky

Budování dobré identity značky hraje významnou roli v odlišení vašeho podnikání od konkurence na trhu. Vizuálně reprezentuje základní hodnoty a sděluje, o čem značka pet shopu je. Mnoho prodejců domácích mazlíčků používá AI k pomoci s obsahem na svých webových stránkách, sociálních sítích, e-mailech a informačních bulletinech. To může být výhodné, protože to může pomoci zlepšit rychlost vytváření obsahu. Umělá inteligence se však u obsahu spoléhá na data, což znamená, že tón hlasu a identita značky se mohou rychle ztratit. Jako prodejce domácích mazlíčků chcete, aby se zákazníci spojili s vaší značkou, a množství generované AI je může odradit. Podle platformy zákaznických služeb poháněné umělou inteligencí tzv Tydius, pouze 36.9 % čtenářů bylo přesvědčeno, že text generovaný umělou inteligencí vytvořil člověk. To ukazuje, že je ještě kus cesty, než si získá důvěru lidí.

Změny pracovních rolí

Změny pracovních rolí – AI v maloobchodě

S rozvojem umělé inteligence roste i nárůst automatizovaných úkolů. Nevyhnutelně to povede ke změnám v pracovních rolích lidí. Někteří analytici varovali, že umělá inteligence může nahradit aspekty trhu práce, což může platit pro konkrétní pracovní role v budoucnu. Vývoj AI je však pro lidi fantastickou příležitostí, jak zaměřit své úsilí jinam nebo se naučit nové dovednosti. Příkladem toho, jak může umělá inteligence změnit pracovní role maloobchodníků se zvířaty, jsou systémy, ve kterých zákazníci nakupují jejich produkty. Tradičně zákazníky obsluhuje pracovník prodejny na pokladně. Jak jsme viděli v supermarketech, samoobslužné pokladny se mohou stát budoucností maloobchodníků s domácími mazlíčky, pokud implementují umělou inteligenci.

Etické obavy

Velkým problémem pro mnoho lidí s používáním AI je etika. Jak je zdůrazněno v tomto článku, AI se při výkonu spoléhá na data; to může někdy zahrnovat osobní údaje uchovávaných osob. Kromě toho existují etické obavy související s povahou obsahu, který umělá inteligence vytváří, a daty, která stahuje. Vždy jsme se spoléhali na to, že lidé použijí svůj úsudek ohledně soukromí. Umělá inteligence na druhé straně může jednoduše vnímat obsah, který lze zveřejnit, aniž by zvažovala jakékoli důsledky, které mohou nastat. Umělá inteligence se nezajímá o ochranu osobních údajů, pouze o využití dat ke splnění úkolu. Pokud jde o prodejce domácích mazlíčků, kteří chtějí implementovat umělou inteligenci, je ochrana osobních údajů zákazníků prvořadá.

Shrnutí

Abych to shrnul, umělá inteligence se bude rozvíjet v moderní společnosti. Věřte tomu nebo ne, AI již používáme více, než si myslíme, od otevření telefonu pomocí Face ID až po interakci s chatboty při řešení problému. Dokonce i Spotify, Amazon a Netflix ve velké míře využívají umělou inteligenci, která pomáhá s vyhledáváním nebo personalizovanými doporučeními. Umělá inteligence se bude časem vyvíjet, a to nejen pro lidi na osobní úrovni, ale také pro podniky.

Prodejci domácích mazlíčků mají několik způsobů, jak mohou využít AI, aby jim pomohla s každodenním provozem podniku.

Zaprvé, umělá inteligence představuje vynikající příležitost ke zlepšení efektivity, protože může provádět konkrétní úkol mnohem rychleji než člověk. Za druhé, umělá inteligence může z dlouhodobého hlediska ušetřit náklady maloobchodníkům se zvířaty, protože mohou minimalizovat množství práce, kterou zadávají fotografům, grafikům, autorům blogů atd. Kromě toho je umělá inteligence skvělá pro tvorbu obsahu. Mnoho prodejců domácích mazlíčků má na svých webových stránkách nebo sociálních sítích blogy; pokud potřebujete nápady, může to být užitečné. Další výhodou umělé inteligence je bezpochyby identifikace trendů na trhu. Prodejci domácích mazlíčků mohou pomocí umělé inteligence sledovat, zda došlo ke zvýšení prodeje, a používat účinné nástroje pro správu zásob.

I když má umělá inteligence mnoho výhod, existují také některé nevýhody, kterých by si prodejci domácích zvířat měli být vědomi.

Pokud jde o produkci obsahu, může být velmi robotická a postrádá autenticitu a emoce. To je pro maloobchodníky s domácími mazlíčky důležité, protože budování komunity je velkou součástí nákupního zážitku. Ztráta identity značky je další výzvou, protože umělá inteligence se u obsahu spoléhá na data, což znamená, že pro zákazníky může být obtížné spojit se s vaší značkou bez emocí. Někteří analytici se domnívají, že umělá inteligence povede ke změnám v pracovních rolích; to by mohlo platit pro obchody se zvířaty, které chtějí zavést samoobslužné pokladny namísto pracovníka na pokladně. A konečně, umělá inteligence se týká mnoha etických obav, zejména pokud jde o ukládání dat a jejich využití k vytváření obsahu AI.

Reference

Rajnerowicz, K. (2023, 6. července). Test člověka vs AI: Dokážeme ještě zjistit rozdíl? Převzato z Tidio: https://www.tidio.com/blog/ai-test/

Zpět do znalostního centra
Matthew Aiken, jednatel marketingu

Matthew Aiken

Expert na marketingovou komunikaci

Matt absolvoval v roce 2017 bakalářský titul v oboru Obchod a management. Zde zjistil, že má vášeň a zájem o marketing. Ve svém volném čase si užívá všeho, co souvisí s kondicí, a pobytu venku. Má také francouzského buldoka jménem Harley a perskou kočku Bonnie Blue.

Mohlo by se vám také líbit...

Článek napsal Matthew Aiken