dodatečné informace

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Chceme, abyste si byli jisti, jak nakládáme s ochranou osobních údajů na našich webových stránkách. Vaše online soukromí bereme velmi vážně.

Osobní informace

Při návštěvě našich webových stránek o vás neshromažďujeme žádné osobní údaje. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, uchováme vaše kontaktní údaje v bezpečí a nebudeme je s nikým sdílet.

Informace o webových stránkách

Používáme Google Analytics ke shromažďování informací o místech, která lidé na našem webu navštěvují. Tyto anonymní informace nám pomáhají pochopit, které oblasti našich webových stránek jsou oblíbené a které musíme zlepšit.

Google Analytics uloží do vašeho počítače malou informaci, která se nazývá cookie. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje o vás. Doporučujeme O souborech cookie webové stránky, pokud se chcete dozvědět více o cookies a jak je odstranit.

GA Food Food Partners, prohlášení o lidských právech a moderním otroctví

GA Pet Food Partners je předním evropským výrobcem prémiového suchého krmiva pro domácí zvířata, který poskytuje kompletní řešení od vývoje nových produktů až po výrobu, balení, skladování a expedici.

O nás je partnerství. Na rozdíl od jiných výrobců krmiv pro domácí zvířata nevěříme v naši vlastní značku; je to proto, že podnikáme a pomáháme našim partnerům stát se úspěšnějšími. Výsledkem je, že nyní exportujeme do více než 50 zemí světa a spolupracujeme s některými z největších a nejmenších značek krmiv pro zvířata na světě.

Moderní otroctví je zločin a hrubé porušování lidských práv. Má různé formy, přičemž všechny mají společné zbavení osobní svobody jinou osobou za účelem jejího zneužití pro osobní nebo obchodní zisk. GA Pet Food Partners se zavázali zlepšovat naše postupy v boji proti otroctví a obchodování s lidmi. Jako rodinný podnik chceme, aby si naši zákazníci byli jisti, že s našimi zaměstnanci zacházíme spravedlivě as respektem k jejich lidským právům.

GA Pet Food Partners se snaží zajistit transparentnost v podnikání v souladu s našimi povinnostmi zveřejňování podle Moderní zákon o otroctví 2015.

GA Pet Food Partners podporují kulturu otevřené komunikace, účasti a povzbuzení. Máme specializované a zkušené personální oddělení, které provozuje politiku otevřených dveří, která pomáhá a podporuje všechny zaměstnance.

GA Pet Food Partners zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou hodnoceni z hlediska jejich práva na práci a naše mzdy a výhody jsou v souladu s příslušnými vládními právními předpisy.

GA Pet Food Partners se zavázala k tomu, že bude naše podnikání probíhat čestně a čestně. Whistleblowing je uveden v naší příručce pro zaměstnance a je navržen tak, aby podporoval a chránil každého zaměstnance, který si přeje vznést vážné znepokojení. Veškerá zveřejnění učiněná v dobré víře v souvislosti s moderním otroctvím nebo obchodováním s lidmi budou neprodleně řešena v rámci zásady whistleblowingu.

GA Pet Food Partners uznává, že působí v rámci globálního dodavatelského řetězce. Očekáváme, že všichni naši dodavatelé přijmou stejné sdílené hodnoty důvěry, integrity a vzájemného respektu bez ohledu na to, kde sídlí. Náš proces schvalování dodavatelů zahrnuje posouzení etického rizika, které nám pomáhá identifikovat dodavatele, u nichž může být potenciál pro vykořisťování pracovní síly vyšší.

Pokud by si GA Pet Food Partners uvědomili jakékoli porušení našich etických hodnot v rámci našeho dodavatelského řetězce, které nelze rozumně vyřešit, ukončíme náš vztah s tímto dodavatelem.

Toto prohlášení, které bylo schváleno představenstvem GA Pet Food Partners Group Limited, je učiněno v souladu s § 54 odst.1 zákona o moderním otroctví z roku 2015 a představuje prohlášení naší společnosti o otroctví a obchodování s lidmi do roku 2020. Rozsah prohlášení pokrývá společnost GA Pet Food Partners Group Limited a všechny její dceřiné společnosti, včetně společností GA Pet Food Partners Limited a GA Pet Food Partners Milling Limited.

Zpráva o rozdílech v platu za období 2021--2022

Rozdíl v platech mezi muži a ženami ve stavebnictví
Rozdíl v platech mezi muži a ženami ve výrobě
Rozdíl v platech žen a mužů v kanceláři
Rozdíl v odměňování žen a mužů v údržbě a inženýrství

Jsme nadšení pro spravedlnost, rovnost a začlenění a usilujeme o snížení rozdílu v odměňování žen a mužů.

Jsme zaměstnavatel, který se rozhodl provádět Gender Pay Reporting pod Zákon o rovnosti 2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017. To zahrnuje provedení šesti výpočtů, které ukazují rozdíl mezi průměrnými výdělky mužů a žen v naší organizaci; nebude zahrnovat zveřejňování údajů o jednotlivých zaměstnancích. Jsme povinni zveřejnit výsledky na našem vlastním webu a vládním webu. Udělali jsme to do jednoho kalendářního roku od 5. dubna 2021-2022. Tabulka níže ukazuje náš celkový průměrný a střední rozdíl v odměňování žen a mužů založený na hodinových mzdových sazbách k datu momentky (5. dubna 2021):

Rozdíl mezi muži a ženami - hodinová mzda

0%
Znamenat
0%
Medián

Tyto výsledky můžeme použít k posouzení:

  • Úrovně rovnosti žen a mužů na našem pracovišti
  • Rovnováha mezi muži a ženami na různých úrovních
  • Jak efektivně se talent maximalizuje a odměňuje

Výzvou v naší organizaci a v celé Velké Británii je odstranit jakýkoli rozdíl v odměňování žen a mužů. Gender Pay Reporting vyžaduje, aby GA prováděla výpočty na základě pohlaví zaměstnance, a my jsme to stanovili pomocí našich HR a mzdových záznamů.

Horní kvartil%

0%
Muž
0%
Žena

Horní střední kvartil%

0%
Muž
0%
Žena

Dolní střední kvartil%

0%
Muž
0%
Žena

Dolní kvartil%

0%
Muž
0%
Žena

Výše uvedený obrázek ilustruje rozdělení pohlaví v GA na čtyři kvartily. Naším cílem je dosáhnout rovnováhy mezi muži a ženami v poměru 50:50 (v rámci 10% tolerance) v celém podnikání. Jsme přesvědčeni, že jak postupujeme k rovnováze 50:50, náš rozdíl v odměňování žen a mužů se zmenší.

Dr. Andy Kettle

Jednatel firmy. GA Pet Food Partners.